top of page
Seurakuntatietokanta_edited_edited.jpg

Vöyri

Muodostettiin Mustasaaren ja Pietarsaaren emäseurakuntien osista itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi 1500-luvun alussa. Seurakunnan suojeluspyhimyksiä ovat olleet Pyhä Jakobus sekä Maria ja Margareta. Seurakuntaan kuulunut Kimon kappelin hävittivät venäläiset jo 1500-luvulla. Uusi kirkko rakennettiin 1626 ja se laajennettiin ristikirkoksi 1777. Seurakuntaan kuulunut Oravaisten kappeli erotettiin emäseurakunnaksi 1859 ja Maksamaan kappeli 1872. Seurakuntaan kuulunut Koskebyn saarnahuone perustettiin 1904, Bertbyn 1907 ja Murron 1909. Vöyrin kunta perustettiin 1868.


Muut nimet

Vörå


Kylät

Andiala (Andkil), Bergby, Bertby, Jörala, Kaitsor, Karvsor, Koskeby, Kovjoki (Kåvik), Lålax, Lomby, Lotlax, Mäkipää, Miemois, Myrbergsby, Palvis, Reipelt, Rökiö, Tuckur


Naapuriseurakunnat

 

Papisto


Suostumus papiston palkasta tehtiin 1735. Osa kappalaisen palkasta annettiin kansakoulun ylläpitämiseen keisarillisen senaatin päätöksellä 29.3.1860. Vuoden 1898 uudessa palkkausjärjestyksessä säädettiin esimerkiksi, että "Med afseende derå, att en del af kapellanslönen från vissa byar, jemlikt Kejserliga Senatents Resolution 4.11.1886, finge såsom derförinnan forstfarande tillfalla vissa vid tidenför desse vid sina befattningar qvarstode, har Kejserliga Senaten funnit godt förordna, att samma kapellansaflöning skall från och med den tid regleringen träder i verkställighet ingå i den allmänna prestauppbörden, mot förbindelse för presterskapet, att till dem af infrågavarande lärare och lärarinnor från 1886, som ännu då i tjensten kunna qvarstå, tillsvidare i förenämndt afseende erlägga dem enligt ofvanåberopade resolution tilkommande aflöning".


Kirkkoherrat

1516 Nicolaus Pajan

1519 Laurentius Johannis

1524 Ericus Campi

1525 Magnus Jacobi Buurkuph

1543– Michael Olai

–1549 Simon Petri Kneck

1553–1554 Canutus eli Knut

1558 Ericus Canuti

1562–1569 Peder Henrici Granulus

1573–1593 Jacobus Martini Viloides Aboensis

1602–1616 Matthæus eli Matthias Jacobi Gammall

1633–1664 Gabriel Matthæi Gammal

1666– Martinus Matthæi Gammal

1669–1680 Christiernus Gabrielis Wernberg

1746–1767 Jakob Haartman

1769–1794 Johan Haartman

1796–1821 Esaias Vegelius

1893–1903 Salomon Hirvinen


Kappalaiset

1576 Petrus Henrici

1589–1600 Matthias Jacobi Viloides

1600–1613 Johannes Viloides

–1608 Martinus Matthiæ Wargus eli Wargius

1609–1611 Simon Erici Frosterus

1614–1622 Magnus Gammal

–1633 Gabriel Matthæi Gammal

–1666 Martinus Matthæi Gammal

1658–1669 Christiernus Wernberg

1702–1722 Isaacus Wasbom

1723–1740 Johan Asproth

1740–1770 Olof Tunaeus

1772–1796 Esaias Wegelius

1800–1814 Vilhelm Granlund

1816–1825 Henrik Vegelius

1837–1844 Johan Adam Bergh

1882–1893 Elias Malmberg

1897–1910 Isak Lot Roos


Pitäjänapulaiset

1669–1674 Johannes Ruuth

1674–1685 Petrus Gammal

1686–1695 Johannes Rivelius

1699–1705 Henricus Bång

1706–1717 Andreas Ruuth

1722–1735 Abraham Strömmer

1736–1738 Karl Rein

1738–1785 Petter Snellman, virka lakkautettu


Ylimääräiset papit

1721–1723 Za harias Julenius, apulaispappi

1732–1740 Johan Gezelius, vt. kirkkoherra

1735–1737 Henrik Argillander, kappalaisen apulainen

1738– Anders Wargelin, kappalaisen apulainen

1740– Jakob Haartman, vt. kirkkoherra

1748– Anders Carling, kappalaisen apulainen

1754 Johan Kuhlberg, kappalaisen apulainen

1757–1760 David Erik Högman, kappalaisen apulainen

1763– Abraham Schroderus, pitäjänapulaisen apulainen

1763– Johan Snellman, papiston apulainen

1767–1772 Esaias Wegelius, kappalaisen apulainen

1768– Nils Henrik Snellman, sijaispitäjänapulainen

1772–1774 Mikael Choraeus, apulaispappi

1783–1789 Wilhelm Snellman, pitäjänapulaisen apulainen

1780–luvulla Anders Ehrström, apulaispappi

1788–1792 Zacharias Forsman, kirkkoherran apulainen

1794–1796 Gabriel Lagus, apulaispappi

1794–1816 Henrik Vegelius, kirkkoherran apulainen

1804–1806 Gustaf Appelberg, kappalaisen apulainen

1806–1808 Anders Forsell, kappalaisen apulainen

1807 Jakob Vegelius, kirkkoherran apulainen

1809–1811 Johan Adam Bergh, kappalaisen apulainen

1814–1817 Esaias Vegelius, kirkkoherran apulainen

1817–1828 Jonas Lagus, kirkkoherran apulainen

1817–1828 Lars Schalin, kappalaisen apulainen, välisaarnaaja

1828–1834 Konrad Ottelin, kirkkoherran apulainen

1832 Johan Mikael Stenbäck, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja

1834–1843 Johan Mikael Stenbäck, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja

1835–1837 Anders Andelin, kappalaisen apulainen

1843–1859 Karl Johan Adolf Nordman, kirkkoherran apulainen

1845–1848 Josef Reinhold Hedman, virka– ja armovuodensaarnaaja

1859 Karl Alfred Konstantin Moliis, kirkkoherran apulainen

1859–1862 Karl Vilhelm Vegelius, kirkkoherran apulainen

1862–1867 Elias Malmberg, kirkkoherran apulainen

1867–1872 Gustaf Vilhelm Vigelius, kirkkoherran apulainen, vt. kappalainen

1872–1875 Emil Albert Rudelius, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja

1876–1881 Gustaf Durchman, kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra

1880–1882 Johan Vilhelm Fontell, vt. kappalainen

1886–1893 Peter Cederberg, kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra

1892–1896 Olof Verner Bengs, kappalaisen sijainen, apupappi, vt. kappalainen

1896–1897 Isak Elenius, armovuodensaarnaaja

1901–1902 Kustaa Selim Tommola, vt. kirkkoherra

1902 Erik Edvard Bengs, vt. kappalainen

1902–1903 Ludvig Leonard Lönnmark, kirkkoherran apulainen, vt. kappalainen

1903–1904 Väinö Kauno Durchman, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja, vt. kirkkoherra, vt. kappalainen

1904–1905 Ernst Arvid Appelberg, vt. kirkkoherra

1905 Lauri Johannes Laitinen, armovuodensaarnaaja

 

Arkisto


Vöyrin seurakunnan rippikirjat alkavat vuodesta 1750, tilikirjat vuodesta 1835 ja historiakirjat vuodesta 1688. Seurakunnan vanhinta arkistoa säilytetään Kansallisarkisto Vaasassa ja aineistokokonaisuus kattaa vuodet 1800–1879.


Linkit

6 katselukertaa

Hae

bottom of page