top of page
Seurakuntatietokanta_edited_edited.jpg

Oulunkylä

Päivitetty: 24. toukok.


Helsingin pitäjästä erotettiin Åggelbyn ja Kottbyn yksinäistilat itsenäiseksi Åggelbyn eli Oulunkylän kirkkoherrakunnaksi kirkollis- ja opetusministeriön päätöksellä 10.5.1919, jolloin perustettava seurakunta määrättiin kirkkoherran yksin hoidettavaksi. Seurakunnan perustamista oli ajettu jo aiemmin, ja asiasta tehtiin valitus Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulille 27.4.1916, minkä keisarillinen senaatti myöhemmin hylkäsi 1.8.1917. Oulunkylän kunta perustettiin 1921 ja liitettiin Helsingin kaupunkiin 1946.


Muut nimet

Åggelby


Maakirjakylät

Kottby (Käpylä), Åggelby (Oulunkylä)


Naapuriseurakunnat

 

Papisto


Seurakunnan perustamisen yhteydessä kirkkoherralle määrättiin suoritettavan palkkana 6 000 markkaa ja virkahuoneiston korvauksena vuokarahoja 1 500 markkaa, kunnes kirkkoherran seurakunnalle oli hankittu kirkkoherran virka-asunto. Palkka koottiin siten, että kultakin manttaalilta maksettiin rukiita 3 hehtolitraa ja rahaa 20 markkaa, ja henkilömaksua suoritti kaikki 16 vuotta täyttäneet miehet 1 markan 50 penniä ja naiset 75 penniä.


Ylimääräiset papit

1921 Artur Emil Ahlblad, papiston apulainen

1925 Paavo Jooseppi Granö, vt. kirkkoherra

1 katselukerta

Opmerkingen


Hae

bottom of page