top of page

VÄLI

PIENIVÄLI

Uppgifter om Finlands församlingar

Uppgifter om Finlands församlingar är en databas underhållen av Genealogiska Samfundet i Finland. Den innehåller information om de finska lutherska och ortodoxa församlingarnas historia, prästerskap och arkiv. töver dessa inkluderar databasen även trossamfund registrerade i Finland före 1950, Finlands gränsförsamlingar från norra Sverige och norra Norge samt Ingermanlands lutherska församlingar från Ryssland.

Databasen och dess information är endast tillgänglig på finska. Det finns ingen plan och inget beslut har fattats om en eventuell översättning av hela databasen till svenska. Däremot kan man söka i databasen med de svenska namnen på församlingarna och orterna. Databasen kan bläddras genom en alfabetisk lista över församlingar och med hjälp av taggar fästa vid församlingarna.

Den nya versionen av databasen Uppgifter om Finlands församlingar ersätter den gamla databasen med samma namn som publicerades 1999. Man kan skicka tillägg, korrigeringar och meddelanden till informationen som presenteras i databasen via databasens feedbackformulär.

Svenska

Framsidans bild

Anna Dahlbäck: Nådendals kyrka 1910–1919

CC BY 4.0 Museiverket

bottom of page