top of page

VÄLI

PIENIVÄLI

Informasjon om Finlands prestegjeld

Informasjon om Finlands prestegjeld er en database vedlikeholdt av Genealogisk Samfunn i Finland. Den inneholder informasjon om de finske lutherske og ortodokse prestegjeldenes historie, presteskap og arkiver. I tillegg til disse omfatter databasen også grensemenigheter fra Nord-Sverige og Nord-Norge samt Ingermanlands lutherske menigheter fra Russland.

Databasen og dens informasjon er kun tilgjengelig på finsk. Du kan imidlertid søke i databasen med navnene på prestegjeldene og sognene. Databasen kan bla gjennom en alfabetisk liste over prestegjeldene og ved hjelp av tagger knyttet til prestegjeldene.

Den nye versjonen av databasen Informasjon om Finlands prestegjeld erstatter den gamle databasen med samme navn som ble publisert i 1999. Du kan sende tillegg og rettelser til informasjonen som presenteres i databasen via databasens tilbakemeldingsskjema.

Norsk

Forsidebilde

Anna Dahlbäck: Nådendals kirke 1910–1919

CC BY 4.0 Det finske museumsstyret

bottom of page