top of page
Seurakuntatietokanta_edited_edited.jpg

Saimaan kanava

Päivitetty: 5 päivää sitten

Saimaan kanava rakennustyöt alkoivat keisarin käskykirjeellä 1.6.1847 ja kanavalinjatöitä varten asetettiin erityinen pappi kirkollisia toimituksilla avustamaan sen virkamiehistöä ja työväestöä keisarin käskykirjeellä 1.9.1847. Armollisella ohjesäännöllä 4.12.1847 määrättiin, että papin virka oli julistettava tavallisessa järjestyksessä haettavaksi ja virkaan asettaminen tulisi tapahtua Porvoon tuomiokapitulin antamalla virkavahvistuskirjalla, ja että papin tuli toimia Lappeenrannan ja Viipurin kirkkoherrojen valvonnan alaisuudessa. Ohjesääntö määräsi kanavatyön päätyttyä kirkonkirjat säilytettäväksi Savonlinnan tuomiokapitulin arkistossa. Ensimmäinen saarnaaja astui virkaan 6.6.1848. Kanava avattiin liikenteelle 7.6.1856 ja saarnaajan virka lakkautettiin keisarin käskykirjeellä 7.9.1857.


Muut nimet

Saima kanal

 

Papisto


Saarnaajat

1848–1852 Gregorius Monell

1853–1857 Erik Kristian Relander, virka lakkautettiin 1857


Ylimääräiset papit

1846–1848 Anders Johan Kiljander, vt. saarnaaja, Lappeenrannan kehruuhuoneen saarnaaja

 

Arkisto


Saimaan kanavaseurakunnan rippi- ja historiakirjat alkavat vuodesta 1848. Seurakunnan arkistoa säilytetään Kansallisarkisto Mikkelissä ja aineistokokonaisuus kattaa vuodet 1841–1869.

Seurakunnan kirkonkirjoja ja muuta arkistoa säilytettiin alkuaan Viipurin seurakunnan arkistossa, josta ne siirrettiin myöhemmin vuoden 1847 ohjesäännön mukaisesti Savonlinnan tuomiokapitulin arkistoon. Mikkelin maakunta-arkistossa kanavaseurakunnasta tehtiin oma arkistonmuodostajansa. Lappeen seurakunnan arkistossa aikanaan äsilytetty "Historie- och konseptbok för Saima kanals kommenderin" mainitaan kirjallisuudessa hävinneeksi.


Kansallisarkisto on digitoinut Saimaan kanavaseurakunnan kirkonkirjat ja aineisto on vapaasti tutkittavissa Astia-palvelussa.


Linkit

1 katselukerta

Comments


Hae

bottom of page