top of page
Anna Dahlbäck: Naantalin kirkko 1910–1919, CC BY 4.0 Museovirasto
Etsi tietokannasta

Hae tietokannasta

Tietokanta

Tietoja Suomen seurakunnista on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoja Suomen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien historiasta, papistosta ja arkistoista. Näiden lisäksi tietokannassa on mukana Suomen rajaseurakuntia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta sekä Inkerin luterilaiset seurakunnat Venäjältä. Tietokannassa esitetty kirkollinen hierarkia vastaa 1900-luvun alun tilannetta.

Tietokanta on täydennysvaiheessa ja uusia tietoja julkaistaan viikoittain. Seurakuntia lisätään tietokantaan hiippakunnittain alkaen Kuopion hiippakunnasta ja päättyen Turun arkkihiippakuntaan. Valmiissa tietokannassa tulee olemaan haettavana yhteensä noin 600 seurakunnan tiedot. Täydennyksen etenemistä voi seurata alla olevan selausnäkymän ilmoittaman seurakuntien lukumäärän perusteella.

Tietokannassa esitetyt seurakuntien historiatiedot ja luettelot papistosta perustuvat pääasiassa piispa Otto Collianderin toimittamaan kaksiosaiseen Suomen kirkon paimenmuistoon (1910 & 1918), Adolf Neoviuksen Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeliin (1898) ja sen lisävihkoon (1908) sekä Ludvig Wennerströmin Porvoon piispa Anders Hornborgin vuonna 1873 kirjoittaman matrikkelin mukaan toimittamaan teokseen Tilastollinen ja biografinen Suomen evankelis-lutherilaisen seurakuntain ja papiston matrikkeli (1885). Mainittujen teosten tietoja on täydennetty ja täydennetään esimerkiksi seurakuntien historioiden ja pitäjänhistorioiden sisältämillä tiedoilla sekä tiedonannoilla.

 

Tietokannan ylläpidosta ja täydentämisestä vastaa Suomen Sukututkimusseuran verkkopalveluasiantuntija Mikko Kuitula.

Selaa tietokantaa

Etusivun kuva

Anna Dahlbäck: Naantalin kirkko 1910–1919

CC BY 4.0 Museovirasto

bottom of page