top of page
Anna Dahlbäck: Naantalin kirkko 1910–1919, CC BY 4.0 Museovirasto
Etsi tietokannasta

Hae tietokannasta

Tietokanta

Tietoja Suomen seurakunnista on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoja Suomen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien historiasta, papistosta ja arkistoista. Näiden lisäksi tietokannassa on mukana Suomen rajaseurakuntia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta sekä Inkerin luterilaiset seurakunnat Venäjältä. 

Tietokanta on täydennysvaiheessa ja tähän mennessä julkaistuna on kaikki Suomen luterilaiset seurakunnat. Seuraavana tietokantaan tullaan lisäämään Suomen ortodoksiset seurakunnat, joiden jälkeen edetään edellä mainittuihin muihin seurakuntiin. Täydennyksen etenemistä voi seurata alla olevan selausnäkymän ilmoittaman seurakuntien lukumäärän perusteella.

Tietokantaan voi tehdä hakuja seurakunnan tai paikkakunnan nimellä. Haut kohdistuvat kaikkiin tietokannassa esitettyihin tietoihin, joten hakuja on mahdollista tehdä myös esimerkiksi kylien ja pappien nimillä. Tietokantaa voi myös selata tunnisteiden ja seurakuntien aakkosellisen luettelon avulla. 

Selaa tietokantaa

Lähteet

Tietoja Suomen seurakunnista -tietokannan uusi versio tulee korvaamaan 2000-luvun alkupuolella julkaistun vanhan samannimisen tietokannan. Tietokannassa esitetyt seurakuntien historiatiedot ja luettelot papistosta perustuvat pääasiassa piispa Otto Collianderin toimittamaan kaksiosaiseen Suomen kirkon paimenmuistoon (1910 & 1918), Adolf Neoviuksen Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeliin (1898) ja sen lisävihkoon (1908), Ludvig Wennerströmin Porvoon piispa Anders Hornborgin vuonna 1873 kirjoittaman matrikkelin mukaan toimittamaan teokseen Tilastollinen ja biografinen Suomen evankelis-lutherilaisen seurakuntain ja papiston matrikkeli (1885) sekä Teologisen aikakauskirjan julkaisemaan Suomen kirkon julkisia sanomia -lisävihkoon (1896–1921). 

Edellä mainittujen teosten tietoja on tietokantaan täydennetty ja täydennetään esimerkiksi seurakuntien historioiden ja pitäjänhistorioiden sisältämillä tiedoilla sekä tiedonannoilla. Tietokannassa esitetyt tiedot kylistä ja naapuriseurakunnista perustuvat Suomenmaa-kirjasarjaan (1919–1931). Seurakuntien ja paikkakuntien nimiä on kerätty eri lähteistä sekä professori Karl Gabriel Leinbergin teoksesta Finlands territoriella församlingars namn, ålder, utbildning och utgrening (1906).

Tietokannan ylläpidosta ja täydentämisestä vastaa Suomen Sukututkimusseuran verkkopalveluasiantuntija Mikko Kuitula. Tiedonantoja, korjauksia ja lisäyksiä tietokantaan voi lähettää palautelomakkeen kautta. 

Etusivun kuva

Anna Dahlbäck: Naantalin kirkko 1910–1919

CC BY 4.0 Museovirasto

bottom of page